حقایقی تازه در مورد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران/ جاسوسی از ایرانیان و خوشحالی منافقین – آراکس موزیک


حقایقی تازه در مورد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران/ جاسوسی از ایرانیان و خوشحالی منافقین

البرادعی: آمریکایی‌ها در حال اعمال روش «غرق مصنوعی» علیه ایران هستند – آراکس موزیک


البرادعی: آمریکایی‌ها در حال اعمال روش «غرق مصنوعی» علیه ایران هستند