سردار فدوی: آمریکایی‌ها در ضعیف‌ترین دوران حضور خود در منطقه هستند – آراکس موزیک


سردار فدوی: آمریکایی‌ها در ضعیف‌ترین دوران حضور خود در منطقه هستند

میلنر: مسی به من گفت مرا زدی چون قبلا به تو لایی زدم؛ او مرا الاغ خواند، بازیکنی که در زمین به دنبال زدن بازیکن حریف است – آراکس موزیک


میلنر: مسی به من گفت مرا زدی چون قبلا به تو لایی زدم؛ او مرا الاغ خواند، بازیکنی که در زمین به دنبال زدن بازیکن حریف است